โครงการ “การยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ” วันที่ 1 กันยายน 2560 ณ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 และโรงเรียนบ้านควนดินแดงสามัคคี โครงการนี้ถือว่าเป็นการร่วมมือกับเครือข่ายของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ระยะที่สอง งานบริการ

Read more