ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขับร้องประสานเสียงบทเพลงพระราชิพนธ์ “แว่ว” สำหรับงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.๙

ด้วย สาขาวิชาดนตรีสากล จัดกิจกรรมขับร้องประสานเสียงพร้อมวง SRU Symphonic Band ในบทเพลงพระราชนิพนธ์ “แว่ว” สำหรับงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.๙ โดยจะมีการบันทึกภาพและเสียง ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ อาคารสุนทรียศาสตร์ ส่วนวันและเวลาในการฝึกซ้อมเริ่มตั้งแต่ เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ณ อาคารสุนทรียศาสตร์